knigi
anima

IV Festiwal Poezji Słowiańskiej

Zaproszeni goście: z  Jakucji,  Moskwy, Mińska na Białorusi, Wilna, Warszawy, Londynu, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Serbii i Węgier.  Dlaczego z Rumunii i Węgier? Bo promują u siebie poezję polską. Impreza trwała w dniach: 8-11 listopada br. i zgromadziła znakomitych twórców z wyżej wymienionych krajów, m. in.:
Natalię Charłampiewą, prezesa Związku Literatów Jakucji  (wokół rzeki Leny, Syberia), poetkę, dziennikarkę, zajmującą się również krytyką literacką, redaktor naczelną gazety „Saha sire”.
Siergieja Głoviuka – wybitnego poetę z Moskwy, organizatora Festiwali Poetów Słowiańskich, redaktora i wydawcę słowiańskich antologii poetyckich w serii „Iz wieka w wiek”,  na wniosek redakcji „Poezji dzisiaj” laureata Nagrody pieniężnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wydanie w tym roku w Rosji dwujęzycznej Antologii Poezji Polskiej, odznaczanemu wieloma międzynarodowymi medalami za upowszechnianie poezji.
Ełkę Niagołovą – wybitną poetkę z Bułgarii, redaktor naczelną kwartalnika literackiego „Znaki”, organizatorkę Festiwali Poetów Słowiańskich, prezes  Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki.
Łyczezara Seljaszkina – wybitnego poetę z Bułgarii, wydawcy dwujęzycznego tomu wierszy Haliny Poświatowskiej pt. „Umiem tylko kochać”.
Liubitę Raichiti z Rumunii (z pochodzenia Serbkę) - wybitną poetkę, organizatorkę  Europejskich Festiwali Poetyckich, autorkę antologii uczestników festiwali, tłumaczkę literatury polskiej, dyrektor Departamentu Kultury w Rumuńskim Ministerstwie Kultury.
 Janko Vujinovića z Serbii – wybitnego  poetę, prozaika, wieloletniego lektora języka polskiego w Łódzkim Uniwersytecie.
Dianę Bałyko z Mińska z Białorusi – wybitną poetkę, dramaturga (jej sztuki  wystawiane są w polskich teatrach), psychologa.
Marzenę Mackojć z Wilna – młodą poetkę piszącą w języku polskim i litewskim.
Gizellę Csisztay z Węgier – pisarkę i tłumaczkę literatury polskiej, za co na wniosek „Poezji dzisiaj” otrzymała nagrodę pieniężną Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Györgya  Mandicsa z Węgier – wybitnego poetę i prozaika, wykładowcę na międzynarodowych Uniwersytetach Europejskich.
Ponadto 22 poetów rosyjskich z Moskwy na czele z Maksimem Zamszewem i Anatolijem Pszenicznym, którzy przyjechali na własny rachunek, żeby uczestniczyć  w imprezach  IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej.
Grupę poetów polskich z Anglii i Irlandii wraz z Martą Brassart, współorganizatorką londyńskich spotkań, skupionych wokół Grupy PoEzja Londyn.
Poetów polskich i sympatyków poezji.
Miejsca imprezy:
Klub Księgarza – Rynek Starego Miasta 22/24, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20, Kawiarnia Literatka – Krakowskie Przedmieście 87/89, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Królewska  Cukiernia w Wilanowie, Żyrardowskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Łomiankach,  Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, etc.
Zaczęło się prezentacją poezji rosyjskiej przy herbacie z samowara w Klubie Księgarza 8 XI bm. W oprawie muzycznej młodych artystek: Anny Mikulskiej (śpiew) i Anny Marii Huszczy (akompaniament) znakomici poeci  prezentowali swoje wiersze. Niespodzianką dla gości był występ wokalny poety, Grzegorza Walczaka. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca.
Na drugi dzień, podczas inauguracji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,  głównymi punktami  imprezy były:  prezentacja zawartości ostatniego numeru „Poezji dzisiaj” z reportażem o spotkaniu z kultowym poetą Rosji, Eugeniuszem Jewtuszenko, spotkania  redaktora naczelnego z tegorocznym Noblistą oraz  prezentacja jego wierszy, a także, na wniosek redakcji „Poezji dzisiaj”, uhonorowanie Nagrodą pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybitnego poetę rosyjskiego, Siergieja Głoviuka, za opracowanie i wydanie Antologii Poezji Polskiej w edycji dwujęzycznej: polskiej i rosyjskiej, w której znalazły się wiersze 64 poetów, od Różewicza, Białoszewskiego, Szymborskiej, Herberta, Harasymowicza, Poświatowskiej,  A. Nawrockiego, R. Wojaczka,  S. Jurkowskiego , Juliusza E.Bolka, do poetów młodego pokolenia, m. in. Miłosza K. Manasterskiego. Antologię zaprezentował wydawca, a gratulacje złożyli mu: ubiegłoroczna Laureatka, Gizella Csisztay, ambasador Rosyjskiej Federacji w Warszawie, Aleksander Aleksiejew i attache kulturalna, Jelena Bobryszewa, organizator Festiwalu oraz wszyscy obecni, ponad 200 osób.Z autorów w pierwszej kolejności egzemplarze Antologii otrzymali: Juliusz Erazm Bolek i Stefan Jurkowski, którzy najwięcej pomogli w organizacji IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej.  Interesujący odczyt o roli poezji miał Maciej J. Ratyński – z-ca redaktora naczelnego Otwartego Pisma Filozoficznego „Disputationes”. Następnie wystąpiła  grupa PoEzja Londyn, a artyści scen warszawskich wykonali koncert poetycko-muzyczny do wierszy warszawskiej poetki, Marleny Zynger. Na zakończenie młodzież szkół  z Radzymina i Słupna przeczytała wiersze obecnych na sali poetów z kraju i zagranicy.  Na sali, przybranej m. in.  pracami graficznym do wierszy A. Nawrockiego autorstwa Moniki Karasińskiej,  obecna była wróżka, która zainteresowanym twórcom przepowiadała ich przyszłość. Z dużym zainteresowaniem przyjęte zostało wystąpienie gościa honorowego Festiwalu, Natalii Charłampiewej z Jakucka, która przypomniała więzy Jakutów z polskimi zesłańcami  za uczestnictwo w powstaniu styczniowym, a potem wykonała mini koncert na jakuckim instrumencie muzycznym.
Podczas inauguracji  legitymacje członków Słowiańskiej  Akademii  Literatury i Sztuki z rąk prezes Ełki Niagołowej otrzymali: Aleksander Nawrocki, Barbara Jurkowska i Jerzy Paruszewski.
 Niezapomniane były również wieczory w kawiarni „Literatka”, podczas których przy lampce czerwonego wina poeci poetom czytali swoje wiersze, śpiewali, dyskutowali i zawierali literackie przyjaźnie. Najbardziej „przylgnęli” do siebie twórcy z Moskwy, i z Londynu.
Wszyscy pamiętać będziemy także poetycką wyprawę do Wilanowa, gdzie prócz zwiedzania  muzeum i parku, w Cukierni Królewskiej odbyła się degustacja węgrzyna i ciastek Ying & Yang, wymyślonych przez Macieja Sęczawę i Juliusza E. Bolka (poeta), a potem odbyła się prezentacja twórczości Laureatów Nagród Światowych Dni Poezji UNESCO, koncert zespołu Ladyaarp z uczestnictwem gry na harfie oraz  poetycko muzyczny koncert  w wykonaniu artystów scen warszawskich do wierszy Marleny Zynger.
Istotną częścią Festiwalu były rozmowy poetów o wzajemnej współpracy na przyszłość, m. in. wydawaniu poetyckich antologii,  drukowaniu wierszy w pismach literackich oraz wymianie delegacji na przyszłoroczne Festiwale.
IV Festiwal Poezji Słowiańskiej został zorganizowany bez dotacji  państwowych i samorządowych.

                                                                              Zespół Redakcji POEZJI dzisiaj

 

Imprezę otwierają: Jarosław Klejnocki, dyrektor  Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny POEZJI dzisiaj.