anima

 

VI Festiwal Poezji Słowiańskiej 2013 – od Warszawy do Londynu

Organizowany już po raz szósty przez Aleksandra Nawrockiego i Redakcję POEZJI dzisiaj Festiwal Poezji Słowiańskiej miał niebywale duży zasięg. Uroczyste świętowanie rozpoczęto 11 listopada w warszawskim Klubie Księgarza Międzynarodowym koncertem poetycko-muzycznym przy samowarze, a inaugurację w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, przy  gospodarskiej współpracy dyrektora, Jarosława Klejnockiego, poety i pisarza. Zaprezentowano cztery antologie /wydane przez Wydawnictwo IBiS poezji białoruskiej Wiatr od Niemna w przekładzie na język polski,  poezji polskiej w przekładzie na język białoruski,  EntZEITlichtantologię poezji europejskiej  w językach oryginału i po niemiecku, w opracowaniu Stefana Zajonza/ oraz Niosący słowa – antologię poezji współczesnej w opracowaniu Fredericka Rossakovsky`ego-Lloyd, wydaną w Anglii. Obecny na uroczystości Eduard Shwaiko, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, wręczył Mirze Łukszy i Aleksandrowi Nawrockiemu Dyplomy uznania za wkład w utrwalaniu białorusko-polskich związków kulturalnych. Gośćmi honorowymi Festiwalu byli poeci białoruscy. Dalszy ciąg imprez odbywał się w Kielcach i Połańcu oraz na Podbeskidziu, w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

Do organizacji, na wniosek Aleksandra Nawrockiego, Festiwalu twórców wszystkich Festiwali Poezji Słowiańskiej w Londynie włączył się aktywnie Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie pod przewodnictwem Prezesa, Andrzeja Krzeczunowicza. Głównym organizatorem był poeta i założyciel grupy artystycznej KaMPe,  Aleksy Wróbel.  Goście zjechali się z różnych stron Europy, a nawet z Syberii i Brazylii i mieli okazję być w ważnych dla Polaków miejscach, m.in.  w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego oraz  Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, gdzie odbywała  się większość spotkań, zostali także przyjęci przez  Witolda Sobkowa,  Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz konsula, Tomasza Stachurskiego. Od 22 do 24 listopada odbywały się spotkania, sesje naukowe, wystawy, koncerty poetycko- muzyczne i  prezentacje książek. Podczas spotkań zaprezentowali się także najmłodsi  uczestnicy Festiwalu: członkowie Awangardy Wileńskiej i londyńska grupa artystyczna KaMPe, działająca przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, która przyznała  nagrody w postaci statuetek twórcom: Apolonii Skakowskiej i Aleksandrowi Sokołowskiemu z Wilna oraz Aleksandrowi Nawrockiemu z Warszawy „za współpracę i wsparcie młodych poetów emigracyjnych”.

 


1. Aleksander Nawrocki i Eduard Shvaiko, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi

 


2. Spotkanie w Klubie Księgarza. Od lewej: Jan Czykwin, Wiktor Stachwiuk, Mira Łuksza.
3. Londyn – spotkanie poetów z Ambasadorem RP, Witoldem Sobkowem.

 


4. Nagrodzeni statuetkami (od lewej):Aleksander Nawrocki, Apolonia Skakowska i Aleksander Sokołowski.

 

t
5. Poeci na wernisażu malarstwa i fotografii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym.
W środku pierwszego rzędu organizatorzy: Aleksander Nawrocki i Aleksy Wróbel.