knigi
anima

Redakcja POEZJI dzisiaj

logo

Zachęcamy do prenumeraty POEZJI dzisiaj.
Podajemy adres i warunki:
IBiS — POEZJA dzisiaj,
Urząd Pocztowy W-wa 80 ul. Dzika 4,
Skr. poczt. Nr 23

Konto: nr 02 1240 6175 1111 0010 6244 1057

Warunki prenumeraty: 63 zł rocznie wraz z przesyłką.

Redaktor Naczelny: Aleksander Nawrocki - kontakt e-mail